Nu kan då nå nya mål med hjälp av SJÄLVLEDARSKAPET i en trygg grupp om 7 deltagare.

Nu kan då nå nya mål med hjälp av SJÄLVLEDARSKAPET i en trygg grupp om 7 deltagare.


I januari startar jag upp en workshopserie på 5 träffar där alla oavsett egenskaper, kompetenser, styrkor eller svagheter är välkommen. Skicka en intressenanmälan, mejla mig

De senaste veckorna har fokus varit på kompetenser. Jag har besökt möten, fikor, LunchIN-träffar, styrelsemöten, föreläsningar och alla har i grund och botten handlat om kompetenser.

 "Vilka kompetenser behöver vi och finns det en kompetenser som vi alla behöver bli bättre på?"

Svaret på denna fråga är: JA, det finns det!

Kompetensen som alla bör ha i framtiden är

SJÄLVLEDARSKAPET.


Självledarskapet behövs oavsett ålder, livsåskådning, bakgrund, status, karriärstege, klass.

Nu söker jag deltagare till denna workshopserie om SJÄLVLEDARSKAP.

Jag kommer att dela in deltagarna i 3 grupper om 7 deltagare och jag kommer även att ha en drop-in grupp för de som vill ses oftare eller för de som känner att de är flexibla i vilka som ingår i deras grupp.

Gruppen/droppin kommer att träffas 1 gång i månaden och få göra olika övningar för att träna sig kroppsligt, mentalt och spirituellt för alla som ingår i grupperna skall bli bättre i sitt egna självledarskap.

Workshopserien kostar 1980kr /person för 5 tillfällen och då ingår fika, frukt, vatten i fantastiska miljöer. Skicka en intressenanmälan, mejla mig.

läs mer här.

2018-12-05 18:00